Praktijk informatie

Opvragen resultaten

Voor het opvragen van medische resultaten kunt u iedere donderdag van 20u tot 21u
telefonisch terecht bij Dr. Loccufier op het nummer 050.34.22.10.

 

Attesten & voorschriften

Alle attesten worden ingevuld tijdens een consultatie. Attesten in verband met een ingreep worden ingevuld op de operatiedag of tijdens de consultatie: controle na de operatie. Attesten in verband met een zwangerschap worden ingevuld tijdens een controle afspraak van uw zwangerschap. Gelieve hiermee rekening te houden en tijdig alle documenten bij u te hebben.

 

Bancontact

Er is bancontact aanwezig in de privé-praktijk.

 

Wachtdiensten

Voor spoedgevallen en bevallingen tijdens het weekend en de weeknachten is er een wachtdienst voorzien door de gynaecologen in St Jan. De wachtdienst gaat in op vrijdagavond om 21 uur tot maandagmorgen om 8 uur. Voor dringende gevallen kan U steeds terecht in het AZ Sint-Jan op het verloskwartier 050/45.27.00 of de dienst spoedgevallen 050/45.20.00.

foto : interieurburo www.pedro-verhue.be