Raadplegingen

U kan een afspraak boeken voor de volgende soort consultaties :

Een 3 jaarlijkse of 6 maandelijkse controle , waarbij je op een wachttijd van 3 maanden moet rekenen.
Een geplande zwangerschapscontrole vanaf 12 weken volgens schema :
- 12 weken echo met kansberekening voor trisomie 18 en 21
- 16 weken
- 20 weken voor echo
- 25 weken
- 30 weken voor groei-echo
- 33 weken
- 36 weken
- 38 weken

Een persoonlijk aangepaste zwangerschapsopvolging wordt op de consultatie gepland.

U kan telefonisch uw afspraak boeken voor de volgende soort consultaties :

- cyclusmonitoring
- follikelmeting
- 1ste zwangerschapsconsultatie
- monitor op 40 weken
- elk ander dringend probleem
U kan hiervoor bellen op het nummer 050.34.22.10.

Het secretariaat is open van 9 tot 21 uur, doch indien het antwoordapparaat is ingeschakeld kan je daar vernemen wanneer je terug kan telefoneren.