Voorstelling


Dr. Anne Loccufier is tewerkgesteld in het AZ Sint-Jan te Brugge sinds 1 september 1994.

Ze is gespecialiseerd in het opvolgen van hoog-risciozwangerschappen en is sinds 1995 MIC (Maternal Intensive Care) afdelingshoofd.

In 2010 werd ze departementshoofd Gynaecologie-Verloskunde-Fertiliteit in het AZ Sint-Jan te Brugge.

Ze is gehuwd en heeft twee dochters.